Impiante qe eleminojne hekurin

Untitled

PËRDORIMI
Impiantet që eleminojnë hekurin rekomandohen të instalohen për të eleminuar ngjyrën e verdhë-kuqe të ujit, depozitimi në tuba, ndryshkjen e pajisjeve, aromat dhe shijet e këqija dhe në përgjithësi efektet e pakëndshme.
Në ujin e pijshëm hekuri nuk duhet të kalojë 0,2 mg/l, magnezi nuk duhet të kalojë 0,05 mg/l.
Përdorimi shtëpiak: për të prodhuar ujë të pijshëm pa hekur dhe magnez, dhe trajtimin e ujit të pijshëm për të mbrojtur instalimet shtëpiake.
Përdorimi teknik: të gjitha përdorimet ku kërkohet eleminimi i hekurit dhe magnezit.

KUSHTET E PUNËS


Përmbajtja minimale e oksigjenit_________ 15% të hekurit
Presioni maksimal i punës______________ 6 BAR
Presioni minimal i punës_______________  2 BAR
Temperatura max e punës______________ 50°C
pH_______________________________ 6,5-8,5
Përqëndrimi max i klorit të lirë___________ 0,5 mg/l
Përmbajtja max organike_______________4,5 ppm
Sulfidi i hidrogjenit____________________0